تلفن تماس


Warning: include(/home/uadtech/public_html/zigweb.ir/wp-content/themes/parsneyway53/Navbar.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/uadtech/public_html/zigweb.ir/wp-content/themes/parsneyway53/single.php on line 2

Warning: include(): Failed opening '/home/uadtech/public_html/zigweb.ir/wp-content/themes/parsneyway53/Navbar.php' for inclusion (include_path='/home/uadtech/public_html/zigweb.ir/wp-content/plugins/sabai/lib:.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/uadtech/public_html/zigweb.ir/wp-content/themes/parsneyway53/single.php on line 2


نمایش کاربران به صورت random در وردپرس

با سلام خدمت همه ی کاربران آقای وردپرس . با آموزش نمایش کاربران به صورت Random در وردپرس خدمت شما هستیم . برای اینکار باید کد زیر رو به فایل functions.php اضافه کنید .

function wpb_random_users() {

global $wpdb;

$randomusers = ‘<ul>';

// Query database for users
$usernames = $wpdb->get_results(“SELECT user_nicename, user_url, user_email FROM $wpdb->users ORDER BY RAND() LIMIT 5″);

// Display users in a list
foreach ($usernames as $username) {

if (!$username->user_url) :

$randomusers .= ‘<li>’ .get_avatar($username->user_email, 45) .$username->user_nicename.”</li>”;

else :

$randomusers .= ‘<li>’ .get_avatar($username->user_email, 45).'<a href=”http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=%27.%24username-%26gt%3Buser_url.%27%22%26gt%3B%27.%24username-%26gt%3Buser_nicename.%22%26lt%3B%2Fa%26gt%3B%26lt%3B%2Fli%26gt%3B”;

endif;
}
$randomusers .= ‘</ul>';

return $randomusers;
}

add_shortcode(‘randomusers’,’wpb_random_users’);
سپس برای نمایش درمکان دلخواه در قالب خودتون کد فراخوانی زیر رو قرار بدید :

<?php wpb_random_users(); ?>
و همچنین برای استفاده در ابزارک ها میتونید از شرتکد زیراستفاده کنید .

 
| قالب ، افزونه و آموزش.